KAČÁK2005

 

 

 

Kácení stromů u Štillerova mlýna

únor 2006

Topol černý

topol černýtopol černý

(nezveřejněný příspěvek do měsíčníku)

Sdružení Kačák 2005 je proti zbytečnému kácení stromů. Ochrana přírody je jedním z cílů sdružení. Proto shledáváme kácení stromu u Štillerova mlýna jako možné poškození přírody a kácení bez povolení. Jak nám paní starostka sdělila , kácení provedl správce toku za použití zvláštního zákona a že po té bylo ,opet dle zákona, podáno dodatečné ohlášení kácení, Inspekce ŽP, námi pozvaná, shledala postup v souladu s tímto zákonem. Je otázkou ,zda je v pořádku , že obecní úřad akceptuje kácení takto, bez jeho řádného projednání, zvlášte pak, když jsou občané následně poučeni , jak správně postupovat a jaké doklady jsou pro udělení povolení nutné. Proč se podobný postup nezvolil již pro pokácení tak mohutných stromu? Při zasedání OZ jsem se ptal na postup povolení kácení a z odpovědí , které jsem obdržel, vyplynul pro mě záver: patrně se tak událo z neznalosti zákona, kdy obec předem věděla o zámeru povodí, zdůvodněné žádostmi nekolika občanu , ale zároveň nevěděla ,že je tím dotyčným , který muže povolit nebo ovlivnit postup provedení akce. Tím se nemohl nikdo s občanu ani naše sdružení předem dozvědět , že má dojít k pokácení stoletých stromu u mlýna.

Lidé, u jejichž domu roste strom, který chce někdo skácet, by se to měli dozvědět z úřední desky obecního úřadu. Pokud je kácení sporné, úřad si musí vyžádat odborný posudek. Na základě důkazů či požadavků ř ízení pak rozhodne, zda kácení povolí, nebo ne.
Svůj záměr úřad zdůvodní a zveřejní na úřední desce. Po zveřejnění běží zpravidla osmidenní lhůta, během níž se účastníci mohou do řízení přihlásit. Pokud je už řízení vyhlášeno, mohou se lidé podívat i do spisu, o co se jedná. Po uplynutí lhůty obec vydá rozhodnutí, ve kterém kácení povolí, nebo zamítne. Pak běží patnáctidenní lhůta ode dne doručení rozhodnutí. Během ní je ješte možno se proti rozhodnutí odvolat.

Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné přitom nepomyslet, jak dlouho trvalo než vyrostl a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada.

stránky se tvoří.... e-mail